God Assistans

God Assistans vill möjliggöra för alla människor att leva ett gott liv, oavsett funktionsnedsättning. Detta är något som alla vi på God Assistans strävar efter varje dag genom våra värderingar: omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande.

godassistans.nu